UFO Historia och Bakgrund

UFO är en av världens största producent av infravärme teknik för konsument och industri. Produkterna utvecklas och tillverkas i Turkiet och distribueras i många länder världen över. Genom deras unika patenterade teknik och höga kvalité, har UFO lyckats få en ledande marknadsposition i flera länder.  År 1998 startade UFO utveckling och tillverkning av hög effektiva IR element för uppvärmning för industriella lösningar i Turkiet. Med den erfarenhet som uppnåtts i industriella tillämpningar, har kommersiella värmare introducerades på marknaden. Redan år 1999 vart man marknadsledande i Turkiet, och vidare expansion i Europa har lett till att företaget idag är en av världens största producent av egenutvecklade IR lösningar. Idag består företaget av över 600 anställda och producerar upp emot 2 miljoner IR produkter årligen.

Till skillnad från många andra varumärken inom IR teknik så utvecklar och producerar UFO deras egen teknik och de viktigaste komponenterna.

 

Värmeåtergivning

UFO utvecklar och producerar deras egen teknik och nyckelkomponenter vilket ger mycket goda produktegenskaper och borgar för god kvalité samt livslängd. Den patenterade mellanvågs infravärmeteknologin från UFO är känd för mycket god värmeåtergivning. Mellanvågsstrålning på 2.4 μm (mikrometer) har en mycket god absorptionsförmåga av de flesta föremål och strålar värme på långa avstånd. Den ger ett mjukt vilsamt orange sken och har ett betydligt mjukare ljus jämfört med halogen värmare. Den värmer objekt direkt utan att värma upp luften i miljön vilket undviker energislöseri samt behåller luftfuktigheten. UFO Infraröd mellanvågs strålning är avslappnande och har en hälsosam stimulerande effekt på blodcirkulationen.

Användningsområde

Används för effektiv uppvärmning av inomhus och utomhusmiljöer där extra värme behövs som t.ex. lagerlokaler, väntrum, garage, tåghallar, altaner, uteserveringar, terrasser, balkonger, lastkajer eller andra krävande miljöer. Genom den patenterade mellanvågsstrålningen på 2.4 µm (mikrometer) kan UFO infravärme användas i stort var som helst där extra värme efterfrågas eller där värmeförlusterna är stora.

Energi och miljövänlig

UFO Infravärme fungerar som en sol. Den värmer objekt direkt utan att värma upp luften i miljön vilket undviker energislöseri, hela 96% återges till värme. Jämfört med traditionella uppvärmningssystem så är UFO upp till 80% effektivare. På grund av ständigt ökande energipriser och risk för miljöförstöring som orsakas av fossila bränslen t.ex. gasolvärmare, får nya alternativa uppvärmnings metoder allt större betydelse. Uppvärmning med el är det enda energislag som inte har något avfall, inte förorenar miljön, som kan erhållas från förnybara energikällor.

UFO infravärme i Norden

I Norden (Sverige, Norge, Danmark och Finland) distribueras UFO av Norveco AB med huvudkontor i Stockholm. UFO infravärmare marknadsförs av Norveco AB emot den professionella marknaden dvs via auktoriserade grossister och installatörer runt om i Norden.