UFO Classic

UFO Classic

Värmeåtergivning

UFO utvecklar och producerar deras egen teknik och nyckelkomponenter vilket ger mycket goda produktegenskaper och borgar för god kvalité samt livslängd. Den patenterade mellanvågs infravärmeteknologin från UFO är känd för mycket god värmeåtergivning. Mellanvågsstrålning på 2.4 μm (mikrometer) har en mycket god absorptionsförmåga av de flesta föremål och strålar värme på långa avstånd. Den ger ett mjukt vilsamt orange sken och har ett betydligt mjukare ljus jämfört med halogen värmare. Den värmer objekt direkt utan att värma upp luften i miljön vilket undviker energislöseri samt behåller luftfuktigheten. UFO Infraröd mellanvågs strålning är avslappnande och har en hälsosam stimulerande effekt på blodcirkulationen.

Användningsområde

Används för effektiv uppvärmning av inomhus och utomhusmiljöer där extra värme behövs som t.ex. lagerlokaler, väntrum, garage, tåghallar, altaner, uteserveringar, terrasser, balkonger, lastkajer eller andra krävande miljöer. Genom den patenterade mellanvågsstrålningen på 2.4 µm (mikrometer) kan UFO infravärme användas i stort var som helst där extra värme efterfrågas eller där värmeförlusterna är stora.

Energi och miljövänlig

UFO Infravärme fungerar som en sol. Den värmer objekt direkt utan att värma upp luften i miljön vilket undviker energislöseri, hela 96% återges till värme. Jämfört med traditionella uppvärmningssystem så är UFO upp till 80% effektivare. På grund av ständigt ökande energipriser och risk för miljöförstöring som orsakas av fossila bränslen t.ex. gasolvärmare, får nya alternativa uppvärmnings metoder allt större betydelse. Uppvärmning med el är det enda energislag som inte har något avfall, inte förorenar miljön, som kan erhållas från förnybara energikällor.

Kort om UFO

UFO är världens största tillverkare av kompletta infravärmare för industri samt för kommersiellt bruk. Den patenterade egenutvecklade tekniken som utgör grundstommen i en UFO infravärmare är mycket uppskattad. Hög kvalité tillsammans med bra support och god produkttillgänglighet har lett till att UFO har marknadsledande positioner i ett flertal länder. Genom UFO’s breda produktutbud kan vi erbjuda rätt produkt för de flesta behov vare sig det gäller en terrass eller en industrilokal. Kontakta oss gärna så hjälper vi er hitta rätt produkt för ert specifika behov.