Vad är infravärme

Vad är infravärme

Det finns tre typer av värmeöverföring:

    • Strömning (Convection), exempelvis luften i ett rum eller vätskan i en kastrull.
    • Ledning (Conduction), genom metaller och andra material.
    • Strålning (Radiation), exempelvis från en eld, ugn, solen eller infravärme .

heat-transmittance-means

 

Infraröd strålning – Strålvärme / infravärme

Infraröd strålning är naturens värmekälla: Solen producerar en enorm mängd energi. Energin strålas ut från solen i olika våglängder varav en liten del av den i form av synligt ljus. Solstrålarna träffar jorden efter några minuter efter en lång resa genom den tomma och materielösa rymden. När solstrålarna träffar jordytan värmer solens infraröda strålar upp all materia, oberoende av den faktiska lufttemperaturen. Detta förklarar även varför det kan kännas varmt och skönt i solen även under vintern när luften är kall.

Typer av strålningsvärme

Generellt kan man dela in strålningsvärme i tre grupper, kortvåg, mellanvåg samt långvåg.

Kortvågsstrålning

Ger ett kraftigt ljus, stor del av värmestrålningen förloras genom synligt ljus. Inte lämplig för användning inomhus. Kan vara skadligt för ögonen samt att absorberingsförmågan av stålvärmen är relativt låg för föremål och människokroppen. Värmeelementet (lampan) har en väldigt hög temperatur (ofta över 2000 grader).

Mellanvågsstrålning (UFO tekniken bygger på detta)

Ger ett svagt ljus, lämplig för inomhus och utomhus bruk. De flesta objekt och människokroppen kan enkelt absorbera energin, dvs mycket effektiv värmestrålning. Värmeelementet är relativt låg (mellan 800-1200 grader C).

Långvågsstrålning

Ger inget ljus. Värmeelementet har en låg temperatur, (50-300 grader C) men ger en hög konvektionsvärme (som ett vanligt element) dvs ej så effektiv strålningsvärme.