FAQ – Teknik

UFO vs Halogen

Vilka är fördelarna med infravärme från UFO?

Modellöversikt

Specifikationer i tabell format för UFO infarvärme

FAQ

F.A.Q. - Vanliga frågor och svar.
Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande infravärme och användningsområden m.m.